Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Janek Mäggi: Kõik kirikud tuleb korda teha – see on heategu!

Kirikufond võitis avaliku sektori kategoorias Aasta Turundustegu 2023 auhinna. Kirikute kordategemise toetamist on ühiskonnas märgatud ning 2018. aastal alguse saanud töö kannab esimesi vilju.

Siiski oleme alguses. Annetamisele innustamine nõuab sitkust ja tulemuste näitamist. Iga korda tehtud aken, katus, torn või põrand aitab korda saada järgmisel. Kui inimesed näevad, et töö tulemusel muutub midagi oluliselt paremaks, tahavad nad seda tööd ühiselt teha.

Kirikufond toob inimesed kokku ja paneb mõtlema, millele igaüks meist peab käed külge panna, et eesti rahvas saaks käia jumalateenistustel, kuid ka kontsertidel ning saada ristitud, leeritatud, laulatatud ja maetud. Keskkonnas, milles on esivanemate palvete talletus igal võlvil ja igas seinas, iga käärkambri uksel ja igal altaril.

Kodukiriku hea käekäigu eest vastutavad esmalt koguduse liikmed. Kui alustasime kirikute jaoks annetuste kogumist, ütles tunnustatud ettevõtja: „Ma annan samapalju, kui sina ise annad!“. Annetamine vajab eeskuju, inimesed tahavad näha, et need, keda aidatakse, teevad ka ise kõik selleks, et asjad korda saaksid.

Millise kiriku kordategemist sina toetad?

Koguduse liikmete kõrval on palju inimesi, kellel on ühe või teise piirkonna ja/või kirikuga side – nad on sündinud või üles kasvanud kohas, kus nad täna enam ei ela. Juured annavad inspiratsiooni toetada kirikuid, mis asuvad ootamatutes kohtades ning inimeste poolt, kes näivad ootamatud. Mälestustel on mägesid liigutav jõud, nad kutsuvad olematuid asju esile otsekui olevaid.
Kirikufondi toetajate hulgas on nii neid, kes annavad regulaarselt väikesema summa, kui ka neid, kes annetavad teistega võrreldes palju. Oleme kutsunud üles tegema igakuist püsiannetust 10 eurot kuus, mis on ka teiste heategevusfondide peamine igakuine annetus ühe annetaja poolt.

Kui Kirikufondile annetasid 10 eurot iga kuu nt 10 000 inimest, mis EELK koguduste liikmete hulka arvestades jääb alla 10% liikmetest, teeks see aastas 1,2 miljonit eurot. Väiksed numbrid muutuvad suureks, kui annetajaid on hulgim.

Kirikufondi annetatud raha jõuab nende kirikuteni, kellega koos on tehtud kampaaniaid ning kellele annetajad on teinud sihtannetusi. Koguduste liikmed maksavad kümnist ja annetavad täiendavalt oma kodukogudusele, kuid on palju neid, kes tahavad aidata ka teisi. Annetajad on ka need, kellele kirikuga sidet ei ole, aga tahavad seda luua. Jumal armastab heldet andjat.

Kõigi kirikute käekäigu eest tuleb ühiselt hoolt kanda

„Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas,“ seisab Apostlite tegude raamatu 2 peatüki 44-45 salmis. Rahata ei saanud hakkama ka piibliaegne rahvas. Üksteist tuleb toetada hea sõna kõrval hea teoga.

Eestis on mitu kirikut korda saanud või korda saamas ühe või mitme ettevõtja eestvedamisel, tuntuim neist on Enn Kunila märkimisväärse panusega korda tehtud Kärdla kirik. Piisab, kui 100 ettevõtjat võtavad südameajaks igaüks korda teha üksi või mitme peale korda teha ühe kiriku ja saavadki kõik korda.

Koguduse ja heade annetajate kõrval on tähtis roll riigil ja kohalikul omavalitsusel. Pärandit tuleb hoida – ilma eilseta ei ole tänast, ilma tänaseta ei tule homset. Meil on mitmeid kirikuid, mille puhul on riigil ja kohalikul omavalitsusel olnud kandev ja vastutusrikas roll. See on iseenesestmõistetav. Kirikufondi töö on innustada ka riiki ja kohalikke omavalitsusi Eesti vaimse pärandi kordategemisel ja talletamisel tõsiselt osalema. Ometi küsivad ka võimuesindajad sageli: „Aga mida te ise olete teinud või teete?“ Pühendumist saab paluda see, kes on pühendunud.

Kirikufond on raha kogumisele lisaks kiriku turundaja – evangeeliumi rõõmusõnumi kuulutaja neile, kelle südamesse see veel jõudnud ei ole. Püüame panna inimesi mõtlema oma hingeõnnistuse tähtsusele – teiste aitamise kõrval peab inimene aitama ka iseennast. Kui inimene ei suuda ise hakkama saada, ei ole tal ka midagi, millega aidata teisi.

Õndsam on anda, andmine muudab maailma paremaks. Kes julgeb loota Jumala peale, elab hästi ja õnnelikult. Tema teab, mida meil vaja on. Usku, lootust ja armastust. Suurim neist on armastus, mis elab hoonetes, mis on ehitatud usu ja lootusega. Neis saavad inimesed korda. See on Kirikufondi peamine missioon.