Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia ja avalikkusega

Kogemused aastast 2000

quote

teenused

Powerhouse’i suhtemaja töökultuur on kujunenud kahekümne aastaga. Meid iseloomustab usaldusväärsus, humanitaaria ning tehnoloogia tunnetus. Oleme positiivsed ja anname klientidele alati ausat tagasisidet. Oma kirjaoskuse selle sõna kõige laiemas tähenduses muudame kvaliteediks, kiiruseks ja siiruseks kliendi huvides, toetudes suhtevõrgustikule ning inimeste omavahelisele sobivusele. Teeme seda ilusas eesti keeles.
Oma kliente esindades lähtume Eesti Vabariigi seadustest ning ei ole valmis kahjustama Eesti julgeoleku huve. Mõistame, et kliendi elus võib ette tulla hetki, mil tema maine ei ole laitmatu, samas eeldame kliendilt legaalseid eesmärke ja seaduskuulelikkust. Vahendades kliendi huve ei samastu me nendega.
Oleme Eesti asjatundjad! Teistes riikides kasutame oma kohapealsete koostööpartnerite oskusi.

meie inimesed

Powerhouse'is töötavad pikaaegse kogemuse ja laia silmaringiga inimesed, kes suudavad ka keerulistes olukordades häid lahendusi välja pakkuda ning ellu viia.

powerhouse element

kliendile

Oleme loonud kliendikeskkonna, et töökorraldus oleks operatiivne ning sujuv.