Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia ja avalikkusega

Kogemused aastast 2000

quote

teenused

Powerhouse’i suhtemaja töökultuur on kujunenud kahekümne aastaga. Meid iseloomustab usaldusväärsus, humanitaaria ning tehnoloogia tunnetus. Oleme positiivsed ja anname klientidele alati ausat tagasisidet. Oma kirjaoskuse selle sõna kõige laiemas tähenduses muudame kvaliteediks, kiiruseks ja siiruseks kliendi huvides, toetudes suhtevõrgustikule ning inimeste omavahelisele sobivusele. Teeme seda ilusas eesti keeles.
Oma kliente esindades lähtume Eesti Vabariigi seadustest ning ei ole valmis kahjustama Eesti julgeoleku huve. Mõistame, et kliendi elus võib ette tulla hetki, mil tema maine ei ole laitmatu, samas eeldame kliendilt legaalseid eesmärke ja seaduskuulelikkust. Vahendades kliendi huve ei samastu me nendega.
Oleme Eesti asjatundjad! Teistes riikides kasutame oma kohapealsete koostööpartnerite oskusi.

kommunikatsioon

sõnumi kommunikatsioon

21. sajandi kommunikatsioonis on määravaks kiirus, mis on ühendatud tarkusega. Meil on see jõud. Kui teil on sõnum, siis meie teame, kuidas seda sõnastada. Kui teil on uudis, siis meie teame, kuidas see avalikkuseni jõuab. Leiame parimad kanalid info edastamiseks erinevatele sihtrühmadele. Suudame reageerida kiiresti ja arukalt ka kriisiolukordades

Loe pikemalt →

konverentsid-ja-vastuv-tud

konverentsid ja seminarid

Korraldame huvitava ja meeldejääva seminari või konverentsi nii 20le kui ka 200le osalejale. Leiame säravad esinejad, koostame köitva programmi ja teeme nii, et kellelgi ei hakka teie üritusel igav. Hoolitseme kogu tehnilise korralduse eest – leiame ruumid, organiseerime toitlustuse, pakume välja sobivad tehnilised lahendused.

Loe pikemalt →

uuringud

uuringud

Kas teid huvitab, mida arvab avalikkus teie organisatsioonist? Milline on teie ettevõtte maine erinevate sihtrühmade arvates? Viime läbi kommunikatsiooni- ja maineuuringuid ja selgitame selle välja. Anname nõu, mida organisatsioonikäitumises parandada või muuta.

Loe pikemalt →

meie inimesed

Powerhouse'is töötavad pikaaegse kogemuse ja laia silmaringiga inimesed, kes suudavad ka keerulistes olukordades häid lahendusi välja pakkuda ning ellu viia.

powerhouse element

kliendile

Oleme loonud kliendikeskkonna, et töökorraldus oleks operatiivne ning sujuv.