Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Pomeriim: Sajab mannat!

Närtsind välimus ja kondid
Väljas käime nagu tondid
Seljas kotiriidest kuued
Kes küll, kes küll annaks uued?

Viimsed veeringud ja sendid
Söövad ära vallasandid
Isegi kui autot rendid
Olla me kui riigi kandid

Nälg on, külm on, töö on valus
Ikka oled kõigil jalus
Nagu viimne näljarott
Kel ainult kepp ja kerjakott

Jumal, miks me saatus karm on?
Jumal, jumal, kus su arm on?!
Aidakem end tõesti ise –
Taevamanna vääriliseks!