Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Rahvamaffia kuulirahe

Mu stiimul pole madal omakasu
Vaid isamaa - ta pikaaegne õnn
Teen kino alati ja eriti kui masu
Ma rühin helgusse - kui tubli sõnn
Saan raha tonnides ja ümbrikutes
Mul susser-musser igati on käes
Mu rahalehm võib anuda ka nuttes:
Mu lüpsi eest tal puudub pääs!
Ma pole mingi lihtne mahhinaator
Mu kompanjone saadab kohtukull
On aju näilisuste inkubaator
Kus kohtsetud härgigi paistab pull
Ka sõbrad mul on sama masti pätid
Me vahel sõimleme, kui mõõt on täis
Sa korraks vihastad, kuid jälle lepid!
Mis tundus päriselt, see teile ainul näis!