Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

EESTI KABELIIT ESITAS JANEK MÄGGI MAAILMA KABEFÖDERATSIOONI PRESIDENDI KANDIDAADIKS

1.-17. oktoobrini Tallinnas peetavate rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistluste ajal toimub 7. oktoobril Maailma Kabeföderatsioon (FMJD) korraline üldkogu, kus 65 liikmesriigi esindaja poolt valitakse föderatsioonile uus president. Eesti Kabeliit esitas presidendikandidaadiks Janek Mäggi ning finantsjuhiks Aare Haraku.

“Oleme Janekiga koos töötanud kümme aastat – alates 2007. aastast, mil ta valiti Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) presidendiks,” rääkis Maailma Kabeföderatsiooni praegune president Harry Otten. “EDC on kindlasti maailma juhtiv kontinendi konföderatsioon ning Janek on selle presidendiks tagasi valitud 2 korda. Ta on osalenud Euroopa kabe juhina FMJD juhtimises kümnendi ning on tänaseks kogenud ja küps võtma teatepulga üle. Toetan Janeki kandidatuuri ning soovin koos temaga jätkata uues, sügisel valitavas juhatuses FMJD vastloodava rahvusvaheliste suhete juhina, kelle üheks ülesandeks on saada kabele Rahvusvahelise Olümpiakomitee ametlik tunnustus.”

Teise eestlasena kandideerib üldkogul FMJD finantsjuhiks Aare Harak, kes on seni töötanud FMJD finantskomisjoni esimehena. “Aare Harak on kabeföderatsiooni finantskomisjoni juhtides näidanud üles professionaalsust ja täpsust, mida finantsvaldkond vajab,” rääkis FMJD peasekretär Frank Teer. “Usun, et uus juhatus hakkab tööle tõhusa meekonnana, kes väärtustab seniseid kogemusi ning suudab kabe rolli maailmas järgnevatel aastatel oluliselt kasvatada.”

“Janek on Eesti, Euroopa ja maailma kabeelu edendanud alates 1999. aastast,” rääkis Eesti Kabeliidu president, Tarmo Tulva. “Ta on olnud Eesti Kabeliidu juhatuse liige siiani, ühtekokku 18 aastat, kuni 2015. aastani ka president. 2007. aastast, mil Janek valiti EDC presidendiks, on Tallinnas ka Euroopa Kabekonföderatsiooni peakontor. Tänu sellele on Tallinnas toimunud igal aastal vähemalt üks rahvusvaheline tiitlivõistlus, mõnel aastal mitu. Kõige olulisemad on olnud Euroopa Meistrivõistlused 2008 ja 2014 ning 2013. aastal toimunud MM tiitlimatš. Juhul, kui Janek sügisel ametisse valitakse, avab see Eesti kabele võimaluse muutuda Euroopa kabepealinnast maailma kabepealinnaks. Oleme veendunud, et Tallinn on suutnud Maailma Kabeföderatsioonidele kinnitada – me väärime seda võimalust.”

Harry Otten on FMJD presidendina tegutsenud alates 2009. aastast. Otten teatas, et ei kavatse peale ametiaja lõppu enam uuesti kandideerida. Kui Janek Mäggi osutub presidendivalimistel valituks, astub ta Euroopa Kabekonföderatsioon (EDC) presidendi kohalt tagasi ja EDC peakontor kolib Eestist ära. Maailma Kabekonföderatsioon hakkab oma peakontorit jagama Tallinna ja Amsterdami vahel.

“Sügisel toimub peale Maailma Kabeföderatsiooni üldkogu järgmisel päeval, 08. oktoobril ka Euroopa Kabekonföderatsiooni korraline üldkoosolek,” ütles Tarmo Tulva. “Janekil on Euroopa presidendina jäänud veel 2 aastat, kuid juhul, kui ta valituks osutub, astub ta sellelt kohalt tagasi ning Tallinnas valitakse ka Euroopa Kabekonföderatsioonile uus president. Kindlasti teeme tööd selle nimel, et kui muutus on uue ameti tõttu vajalik, saaks valitud väärikas uus president ka EDC-le ning peakontor saab kolida hea organiseerimisvõimega kaberiiki.”

Maailma Kabeföderatsioon (FMJD, www.fmjd.org) asutati aastal 1947 Prantsusmaa, Hollandi, Belgia ja Šveitsi kabeföderatsioonide poolt. Selle peamine eesmärk oli reguleerida konkurentsi maailmameistrivõistlustel. Alates 1897. aastast kuulutasid maailmameistreid välja ainult Prantsusmaa ja Holland, mis tekitas paljudes teiste riikides soovi korrektsema konkurentsi ja võistluste korraldamise järgi ning andis tõuke rahvusvahelise organisatsiooni loomiseks. Tänaseks on FMJD kasvanud 70 föderatsiooniga liiduks.

FMJD on SportAccordi liige, mis liidab kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud spordialasid, sinna kuulub ka IMSA (Rahvusvaheline Mõttemängude Assotsiatsioon), kus kabe (FMJD), male (FIDE), bridži (WBF) ning Hiina male (Go ja Xiangqi) maailmaorganisatsioonid teevad koostööd mõttespordimängude integreerimiseks teiste spordialade kõrvale.

Euroopa Kabekonföderatsioon (www.europedraughts.org) on asutatud 1998. aastal 12 riigi alaliidu poolt Tallinnas. Tänaseks kuulub föderatsiooni 26 riiki. Euroopa Kabekonföderatsiooni esimene president oli poolakas Jacek Pawlicki ning kuni 2007. aasta lõpuni asus konföderatsiooni peakontor Poolas. Praegune president on Janek Mäggi ning Euroopa Kabekonföderatsiooni peakontor asub Tallinnas Malemajas. Euroopa Kabekonföderatsioon korraldab Euroopa tiitlivõistlusi kabes ning selle ülesanne on kabe kui spordiala populariseerimine Euroopas ning uute liikmesriikide kaasamine.

Eesti Kabeliit (www.kabeliit.ee) on Eesti kabeklubisid ühendav katusorganisatsioon, mis on ka Eesti Olümpiakomitee liige. EKL on ka Maailma Kabeföderatsiooni liige ja Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC, www.europedraughts.org) asutajaliige.