Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Kalev – looda poja peale!

Kalev, mis Sul viga on?
Kas mõni sõber siga on?
Miks hulgud mööda turgu Sa?
Ja peidad ennast urgu Sa?

Kas Sinu komm ei ole komm?
Kas ukse küljes varsti plomm?
Kas pole elus kohta Sul?
Vist igal sõnal kohatul

On praegu mitme milli kaal
Kui Oliveril tšillival
On meediapugu papist kuiv –
Ja mõelnud augulapist kuid

Kuid Kalev ära nuta Sa!
Nüüd poega kiitma rutta Sa!
Ta seisab ikka Sinu eest
Ja kiidab isa samba eest