Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Miks Jumal vihma kinni ei keera?

Jeesus pööras mäejutluses pea peale palju toonases ühiskonnas üldlevinud tõdesid. Jeesusega sai lahutuskirja andmise aeg läbi, naist ei tohtinud enam minema ajada ega minemaaetud naist võtta. Läbi sai ka silm silma ja hammas hamba vastu aeg.

Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 43.–45. salmis ütleb Jeesus: «Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks – tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!»

Kuigi teadlased ütlevad, et viimase 6000 aasta jooksul ei ole inimene intelligentsemaks (vaimselt võimekamaks) muutunud, tekib ühiskonnas püsivalt arusaamu, mis seda justkui kinnitavad. Meie oleme alati targemad kui need, kes olid enne meid. Briti majandusajakirja The Economist viimase numbri esikaanelugu räägib sellest, et inimesed vajavad õigust surra – kui vaja, peavad teised saama sellele sinu enda nõusolekul kaasa aidata. Üks argument on näiteks see, et aeg on muutunud väga kiiresti – kuni 1978. aastani oli Hispaanias abielurikkumine kriminaliseeritud.

Veel 50–100 aastat tagasi püsisid aastatuhandeid kindlad tõed, mis kajastusid ka seadustes. Abielurikkumise kõrval oli kriminaliseeritud ka homoseksualism ja palju muud, mis nüüd on elava arutuse all. Eutanaasia on Eestis tundunud võõras teema kogu aeg, isegi kui näed lähedasi inimesi mitte ainult kannatamas, vaid lausa piinlemas, ja mõistad, et tagasiteed ei ole.

Kaasaegsed moraaliga seotud õigusteemad on kristlaste jaoks valusad just seetõttu, et me tahame võidelda – te ei tohi seda ega seda. Variserid nägid ka Jeesuses seaduserikkujat. Ei pidanud ta hingamispäeva ega midagi.

Veidi enam kui nädal tagasi seadustas USA Ülemkohus homoabielud kogu riigis. Lääne-Euroopa on seda valdavalt teinud. Saksamaa veel mitte, seal on seadustatud samasooliste partnerlus. Sakslased kõhklevad: kas homoabieludele järgneb verepilastus ja polügaamia? Me oleme sunnitud ühiskondlike reeglite (seaduste) kehtestamisel lähtuma mitte ainult moraalist, õiglusest, mõistlikkusest jt olulistest väärtustest, vaid ka ajastu trendidest.

Ajaloos on palju erutust pakkunud naiste valimisõigus. Kui esimeseks riigiks maailmas, kus naised said parlamendivalimistel valimisõiguse, oli 1893. aastal vastu võetud valmisseaduse kohaselt Uus-Meremaa, siis Euroopas oli viimaseks Liechten­stein, kus naised said esimest korda parlamenti valida ligi 100 aastat hiljem, 1986. aastal. Uskumatu?

Kristlaste jaoks on ühiskondlikesse protsessidesse suhtumise kujundamisel lähtealused kirjas mitte Vanas, vaid Uues Testamendis. Mäejutluses. Me ei pea mõtestama ümber oma väärtusi. Vargus on vargus. Tapmine on tapmine. Kuid me peame olema suuremeelsed ja avatud ka nende suhtes, keda ei mõista või ei tahagi mõista või kes ei taha või ei suuda mõista meid.

Oma isiklikus elus olen alati lähtunud südametunnistuse häälest. Isegi siis, kui keegi teine, olgu sõber või kirikuõpetaja, usub ja räägib muud. Oma elu eest saame vastutada, teiste omade eest mitte. See, mis mulle isiklikult tundub õige või vale, ei pruugi seda olla kellelegi teisele.

Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 5 ütleb: «Igaühel on õigus isikuvabadusele. Kelleltki ei või võtta tema vabadust, välja arvatud seaduses kindlaksmääratud korras.» Inimeste riigis kehtivad inimeste seadused. Seadus on «püha». Kuid inimlikud seadused ei ole täiuslikud. Nad on erinevad isegi ühe riigi piires (USA), rääkimata kogu maailmast. Tegu, mis ühes riigis on moraalne, võib teises lõppeda surmanuhtlusega.

Jumalariigis kehtivad Jumala seadused, mis on täiuslikud, kuid inimene ei saa nende täiuslikkusest alati aru. Juudid nõudsid endale kuningat, Jumal oli vastu, aga kui rahvas nõudis, siis ta sai endale kuninga – Sauli.

Inimeste seaduste ja Jumala seaduse vahelt ei kao vastuolu kunagi. Jeesus viitab mäejutluses mitte sellele, et moraal pole oluline, vaid sellele, et inimene ei suuda moraali kehtestada isegi mitte iseendale (kes naise peale vaatab …), rääkimata teisest.

Võtan kokku Jeesuse sõnadega: «Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama? Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!»

Armastagem neid, kes meid vihkavad. Olgem täiuslikud.