Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Ka võõras armastus läks oma teed

Mis trööstiks mind mu eluõhtul?
Makromajandus ja hiina keele õpik?
Nii kaua kui mus on veel eluõhku,
ma Fausti saksa keeles pähe õpin!

Mult ära võetud on mu Reet ja Katrin.
On läinud Raud, öökapi jätnud Ita.
Kõik kohvilaua jutud jäänud katki.
Mu vaim on murtud. Mis seal ikka...

Sest tuli kuri mees - kui koolipapa.
Ta tuli nagu Lenin omal ajal.
Kõik väärtusliku tuleriidal tapab -
vaid tema teab, mis inimene vajab.

Mu õhtutes ei ole enam elu.
On surnud sõnad. Ainult trükimust.
Ei ole raamatuid, mis mäletavad elu.
Ei ole - kasvõi võõrast - armastust.