Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Tubli poiss ei karda teivast!

Tubli poiss ei karda teivast!

Lõpuks ometi üks tark poiss
Eesti parteijuhtide seas
Kes ei ole lihtsalt spordipoiss
Kellel kõik Shakespeare luuletused
On inglise keeles peas

Lõpuks ometi üks uus poiss
Kulunud sakste reas
Kelle suu ei suitse nagu korsten
Kes on saanud korraliku kooli
Keskerakondlikus koolis heas

Lõpuks ometi üks tubli poiss
Eesti museaalsete riigiisade seas
Kes ei ole lihtsalt ennast täis
Kellel kõht mahub pintsaku sisse
Tuliuued prillid on peas

Lõpuks ometi üks enesekindel poiss
Kel nupp nokib ja lõikab pea
Kes ei pea kartma sahtlikoristust
Millega Püha Jüri
On teibasse löönud kõik sead