Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Kuld mind päästab kurjast kisast!

Oh, sain lõpuks hinde B ma
Tegin endal lahti tee ma
Võtta pikki lennutunde
Saada sisse võistlustunde

Oh, ma näitan Eesti rahval
Pakun elamuse vahva
Tühja pärast ma ei hulla
Koju toon vaid puhta kulla

Oh, ei taha Marti petta
Tagasi ei astuks et ta
Saaks veel palju norme täita
Ehk olümpiatuldki läita!

Oh, ma tõesti tahan võita
Siis saab Londonigi sõita
Au ja kuulsust Eestimaale
Toon ja väldin kurje praale!