Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Media Consulta rahvusvahelise võrgustiku kokkusaamine Berliinis

Media Consulta rahvusvahelise võrgustiku kokkusaamine toimus 6. juulil Berliinis koos aukülalise, Saksamaa endise liidukantsleri Helmut Kohliga.

Media Consulta rahvusvahelise võrgustiku kokkusaamine toimus 6. juulil Berliinis koos aukülalise, Saksamaa endise liidukantsleri Helmut Kohliga.
Viie aasta eest rajas MEDIA CONSULTA (MC) senini ainsa saksa agentuurina kõiki Euroopa Liidu liikmesmaid ning maailma tähtsaimaid majandusmetropole katva rahvusvahelise agentuuride võrgustiku. Viienda juubeli puhul kogunesid 5. ja 6. juunil 2007 MC võrgustikku kuuluvate kõikide agentuuride 44 esindajat (sealhulgas 27 Euroopa Liidu liikmesriikidest) oma iga-aastasele MC-kohtumisele Berliini. Ürituse kõrgpunktiks oli õhtusöök liidukantsler Helmut Kohliga.

Koostööpartnerite võrgustiku loomisega 2002. aastal asus saksa turuliider corporate communication´i,  noorsooturunduse ja institutsionaalse kommunikatsiooni vallas aegsasti globaliseerumise teele. Praeguseks on MC arenenud Euroopa juhtivaks ning kõige kiiremini kasvavaks kommunikatsiooniagentuuriks, kelle klientide hulka kuuluvad teiste hulgas poliitilised institutsioonid nagu Euroopa Komisjon ja erinevate Saksa liidumaade valitsused kui ka rahvusvahelised kontsernid nagu Generali, Lidl, Visa ja Vodafone.
MC rahvusvahelises võrgustikus töötab täna enam kui 1300 inimest (neist 200 Saksamaal) ning agentuuride müügitulu ulatub üle 3,2 miljardit krooni.