Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Media Consulta rahvusvahelise võrgustiku kokkusaamine Berliinis

148
21.08.07, , Media Consulta rahvusvahelise võrgustiku kokkusaamine Berliinis Media Consulta rahvusvahelise võrgustiku kokkusaamine toimus 6. juulil Berliinis koos aukülalise, Saksamaa endise liidukantsleri Helmut Kohliga.

Media Consulta rahvusvahelise võrgustiku kokkusaamine toimus 6. juulil Berliinis koos aukülalise, Saksamaa endise liidukantsleri Helmut Kohliga.
Viie aasta eest rajas MEDIA CONSULTA (MC) senini ainsa saksa agentuurina kõiki Euroopa Liidu liikmesmaid ning maailma tähtsaimaid majandusmetropole katva rahvusvahelise agentuuride võrgustiku. Viienda juubeli puhul kogunesid 5. ja 6. juunil 2007 MC võrgustikku kuuluvate kõikide agentuuride 44 esindajat (sealhulgas 27 Euroopa Liidu liikmesriikidest) oma iga-aastasele MC-kohtumisele Berliini. Ürituse kõrgpunktiks oli õhtusöök liidukantsler Helmut Kohliga.

saksa1

Foto: MC juhataja Harald Zulauf tervitab kantsler Helmut Kohli Charlottenburgi lossis.

Koostööpartnerite võrgustiku loomisega 2002. aastal asus saksa turuliider corporate communication´i,  noorsooturunduse ja institutsionaalse kommunikatsiooni vallas aegsasti globaliseerumise teele. Praeguseks on MC arenenud Euroopa juhtivaks ning kõige kiiremini kasvavaks kommunikatsiooniagentuuriks, kelle klientide hulka kuuluvad teiste hulgas poliitilised institutsioonid nagu Euroopa Komisjon ja erinevate Saksa liidumaade valitsused kui ka rahvusvahelised kontsernid nagu Generali, Lidl, Visa ja Vodafone.
MC rahvusvahelises võrgustikus töötab täna enam kui 1300 inimest (neist 200 Saksamaal) ning agentuuride müügitulu ulatub üle 3,2 miljardit krooni.

saksa2 

Foto: MC võrgustikku kuuluvate agentuuride juhid annavad UNICEF-ile sümboolselt üle „Aafrika kooli”. UNICEF-i ja Nelson Mandela fondi Aafrika kooliprojekti toetamisega laiendab MC oma ühiskondlikku tegevust ning rahastab kooli ehitamist Aafrikasse.

saksa3 

Foto: Majandus- ja poliitikaringkondadest pärit külaliste pidulik vastuvõtt Charlottenburgi lossis.

saksa4 

Foto: Frankfurter Allgemeine Zeitung´i väljaandja Günther Nonnemacher vestleb kantsler Helmut Kohliga.