Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Virtuaalne tolmulapp tegi pildi selgeks

Kuigi Jeesus ütles, et minge ja kuulutage evangeeliumi kõigile rahvastele, ei ole kirikurahvas selle ülesandega viimastel aegadel hakkama saanud. Ateistlik mõttelaad on toonud meile korvamatut sotsiaalset kahju – Euroopa on kaotanud oma väärtuste telje, millest nt pagulaskriisiga võideldes kinni hoida.

Me ei saa peltsebuli peltsebuliga välja ajada – Euroopa võis arvata, et ta religiooni ei vaja, kuid nüüd on selge: midagi paremat ei ole (asemele pakkuda), mis suudaks religiooni rolli täita. Väärtussüsteem on nagu põhiseadus, milleta ülejäänu sobivalt ruumi ei asetu.

Kuid kaasaegne religioon ei saa olla kinni ajas, mis õitses teises hingamises, meeleolus, stabiilsuses, tehnoloogias. Meie kirik peab ennast ise puhastama iga hea teo jaoks, mis on võimalik siis, kui me räägime inimestega keeles, millest nad aru saavad.

Evangeelium kui kalju, mille varjus tõmbetuultes püsti jääda, on loomulikult alles. Tuleb talt vaid tolm pühkida ja tema sära lööb pimedusse valgusvihu. Modernset värskust vajavad kõik traditsioonilised kirikud mitte ainult kantslist hõikamiseks, vaid ka kommunikatsioonikeeles, millega kirik rahvast kõnetab ja veenab.

EELK võttis selle sammu ette ning noorusliku peapiiskopi Urmas Viilma innustusel on teoks saanud luterliku kiriku veebipõhise kirikuvärava läikima löömine ning põhjalik renoveerimine ka sisus-funktsionaalsuses.

Kiirpilk baptistide, katoliiklaste ning õigeusklike virtuaalsetele kirikuväravatele näitab, et nad evangeliseerivad luterlastest passiivsemalt, igavamalt ning kulunumalt. Inimliku panus jumalikku kutse täitmisesse on väsinum.

Miks Facebook EELK-le annetamist heaks ei kiida?

Kiitust väärib asjaolu, et vaatamata pikkadele traditsioonidele, mille elushoidmine eeldab konservatiivust, on uues EELK kodulehes tunda puhta tuule vihinat. Elegantset kirjafonti võimendab plastiline ülesehitus ning infoküllus.

Link Facebooki, kus on südamega märgitud „Anneta kohe”, mis „pole Facebooki poolt heaks kiidetud ega sellega seotud” tekitab küllap mõneski annetajas kõhedust, et kas see on ikka usaldusväärne leht, kuid Youtube’is kinnitab moodne peapiiskop, et on küll – tema sõnum teiseks jõulupühaks on rõõmsameelne ja siiras.

EELK kodulehe voorus on tugevad ja sisulised tekstid, mis aitavad teemasid mõista: mõtteselgus on hiilgav, mida väga paljudele avalikele tekstidele süüks panna ei saa. Teksti on siiski palju, kuid enamasti toetab seda kvaliteetne ja sisu avav fotomaterjal, mis mõistmist toetab.

Virtuaalne korjanduskarp on laual kohe. Ja pigem arvan, et see on mõistlik ja meeldiv. Tegin koheselt kaardiannetuse ning märkasin, et tuju läks paremaks. Lisaks evangeelsele tööle ning info jagamisele on lehe mõte ka annetuste kogumine või täpsemalt öeldes annetuse tegemise võimaldamine. Sest ma mitte ainult ei ole valmis, vaid ma tahan annetada! Soovitusena võiks seal olla ka mõned valikud, et kirik kogub raha mõne konkreetse asja jaoks või on tahe annetada mõnele konkreetsele tööharule või kogudusele – selline valik võiks olla kohe, kui annetama asuda, nähtav. Kokkuvõttes: ilus töö, särav samm.