Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Mina viskan esimese kivi!

Mind kaunis harva painab meelepaha
Kuid vahel siiski – kui on jutuks raha
Või keegi saanud liigset meelehead
Siis lendab tatt ja veri, vahel pead

Pean tähtsaks kaitsta maksumaksjat
Kel alkoholist läbi imbunud maks ja
Kes rahva raha ilmas löövad laiaks
Ka teatrirahvas läind on liiga maiaks

Neid tuleb panna linna häbiposti
Kes rahva arvel saavad kulkalt kosti
Nahaalsus üle mõistuse on läinud
Kas teie polegi veel ümber ilma käinud?

Mind kaunis harva painab meelehea
Just siis, kui teistel minust rohkem veab
Ma tõe ja õiguse eest seisan nagu tala
Kõik risti löön, kes patustavad sala