Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Te palk on suur – ja ilma mureta!

Oo, aulised! Te paleus las kestab!
Te südamete tunnistus on õige.
Teil alati on ümber õiged kestad –
et puhkeda ka talvekülmas õide.

Oo, kõrgeaulised! Te väärikuse kütid!
Te suu on täis ju ainult puhast kulda.
Te mõistus üksnes õilsusele sütib –
kui ülistate Eesti väärismulda!

Oo, taevalikud, kõrgel Toompea võlvil!
Kes julgeks kahelda te hindamatus
siiruses, kui kirikus te põlvil
on valuvorp? Ei ainsamatki pattu!

Oo, jumalikud! Kõik me vara võtke!
See olgu ohver – mis meid lunastab.
Te mõistus selge, samm nii kaunilt nõtke –
see rahvas, patukott, las punastab.

Oo, isandate isandad, me peade
kohal kõrgugu te retušeerit pildid!
Meid rõõmustab tõepoolest iga teade,
kui teile kaela riputatud sildid

on õiged – õilsad nälga kannatajad!
Kes julgeb mõnitada, surema peab surma!
Te siidist elu matsirahvas vajab –
te palk on suur – ja ilma mureta!