Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Hundisilma valss

Need lollid mõtlesid, et tahan presidendiks!
Mul pole selleks vähimatki soovi!
Ma selle tooli pigem välja rendiks!
Küll leidub vend, kes meelitada hoovi!

Need lollid mõtlesid, et olen mängust väljas!
Kuid ainult mina seda mängu juhin.
Ma toetan neid, kes võimu järgi näljas!
Mind inspireerib nooruslike tuhin!

Need lollid mõtlesid, et kõik on juba tehtud!
Kuid stagna vastu olen ainus rohi.
Mind segab väga, kuidas Toompea pehkub!
Teen hoobilt heaks kõik mulle tehtud sohid!

Need lollid mõtlesid, et kes mind kuulab?
Nad pidasid mind kaotajaks ja araks.
Kuid ainult minu ukse taga luurab -
me rahva lemmik, armastatud Tarand!