Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Vana rada

Septembris pole midagi uut!
Sama ranits ja sama marsruut.
Ikka jälle need igavad tunnid.
Ja ema, kes lugema sunnib.

Ning tööd, mida teha ei taha -
tavaliselt ma kirjutan maha.
Õpetajad, kes nõuavad palka.
Klass, kus pole ainsatki tarka.

Septembris pole midagi uut!
Vana kool ja vana ta luud.
Direktor on veidi hallim,
kes mu värvitud pead ei salli.

Kõik taas läheb vana rada.
Pole palju sel avastada.
Kuni tagasi vaadates selgub -
iga samm sellel rajal helgub.