Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Suhtemaja Powerhouse lõi Eesti esimese lobby-registri

Suhtemaja Powerhouse lõi Eesti esimese lobby-registri, kuhu end registreerinud avaliku sektori inimesed, nii poliitikud kui ametnikud, saavad õiguse suhelda erasektoriga. Registrisse kandmine on vajalik, sest muidu võib juhtuda, et erasektor teeb otsuseid, mis lähtuvad laiemast kasust, või mis veelgi hullem, eesmärgist riigi maksutulu suurendada.

Selline olukord võib otsustajad segadusse viia ning kontrolli alt väljudes, tekitada küsimuse, et kuhu võimalik täiendav maksutulu suunata. Seetõttu on registriloojate arvates asjakohane piirata riigiesindajate suhtlust vaid registri kaudu.

Eestis on aastaid räägitud lobby-registri loomise vajalikkusest, kuid seadusandja pole tegudeni jõudnud, mistõttu suhtemaja Powerhouse otsustas luua selle ise.

„Otsustasin endise justiitsministrina olla esimene, kes erasektori algatust tõsiselt võtab,“ ütles riigikogu liige, reformierakondlane Kristen Michal. „Mul on hea meel, et mul on tänu sellele registrile õigus erasektoriga ametlikult suhelda, ilma et keegi seda ette heidaks. Eesti on tervik ning mingisugust müüri era- ja avaliku sektori vahele me ehitada ei tohi. Minu jaoks on olemas ainult üks Eesti ning kavatsen ka edaspidi olla erasektori aus ja innukas koostööpartner.“

Lobby-registriga võivad liituda kõik ametnikud ja valitavate organite esindajad, kes soovivad olla kursis tegeliku elu ja suundumustega erinevates eluvaldkondades,“ selgitas suhtemaja Powerhouse koostööpartner Marko Pomerants. „Riik on leidnud, et lobby-registriga peaks liituma advokaadid, suhtesepad ja konsultandid. Aga see ei peaks sugugi ainult nii olema. Liituma peavad ka ametnikud ja seaduseandjad, kes soovivad asjakohast informatsiooni ning aru saada elu tegelikust olemusest.“

„90ndatel peeti Eestis suhtekorraldust sotsiaalseks paheks, lausa kuritegelikuks nagu täna peetakse ka lobby,“ rääkis suhtemaja Powerhouse koostööpartner Andres Anvelt. „Seejärel saabus Eestis aeg, kus kõiki möödapanekuid põhjendati ebaõnnestunud kommunikatsiooniga ja vähese suhtlusega. Teod võisid olla head, aga keegi ei osanud neist adekvaatselt rääkida. Täna on samas seisus lobby, keegi ei saa aru, mis ta on, ja seetõttu sildistavad teda kõik võimalike pattudega. Ei ole vaja sildistada, on vaja teha head tööd ja olla meie registris. Ilma lobbyta ei suuda elada mitte keegi. Isegi väike laps, kui jõuludeks karvast nunnut tahab.”

„Tahtsin pääseda Eesti lobby-registrisse esimesena, kuid Kristen Michal jõudis ette,“ kurvastas suhtemaja Powerhouse loovjuht Janek Mäggi. „Erasektoris on tähtsaimaks eetiliseks kriteeriumiks ausus, millele järgneb läbipaistvus. Tahame kõigile poliitikutele ja ametnikele pakkuda võimalust tutvuda Eesti päriseluga ning teha seda ausalt ja läbipaistvalt. Kes ei registreeri end lobby-registris võib varem või hiljem leida end karistusregistrist.”

Värske lobby-register ei saa jääda üksikuks kõrgendikuks reguleerimise väljal. Järgmisena on loomisel vanemate register, kes soovivad lastega suhelda, aga jätsid selle võimaluse vaatamata koroonaviiruse pandeemia poolt pakutud olukorrale kasutamata. Lähteülesanne on ka koostatud 2021. aastal käivituvale annetajate registrile, et ükski annetus ei tuleks hetke emotsiooni ajel.