Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Rootsi aja uued reeglid

Ah et teil on meie pangas olnud mingi raha?
Härra, härra, kiirelt minge, minge puu taha!
Vaadake, meil siin ei ole enam sellist panka!
Raha on kõik otsas ju, te vahetage panka!

Olid hansaajad tõesti – aastasadu tagasi.
Nüüd on suured rahapajad viidud Rootsi tagasi!
Kui on pangal nimi uus, on uued tema tavad.
Te saksaaegsed veeringuid vaid tondid mäletavad!

Teate, praegu sulab kõik, ka see, mis tehtud kullast!
Ta vahel veidi tõuseb küll, kuid pigem ikka mullast
On võetud inimene ja kõik tema maine vara.
Kõik põrmustub ja tuhka vaob, ta kroon ja tema sara.

Jah, tänapäeval sukasäär on ainus kindel peidik!
Mis säilitab te sandisente, teab ka iga heidik.
See kõik, mis panka toote te, on tõesti panga oma!
See hoidku pangast eemale, kes midagi veel omab!