Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Õige vastus! Tubli! Viis!

Kes siis veel te lapsed toidab?
Isamaa!
Kes siis veel te pinsid tõstab?
Isamaa!

Kes siis veel teil leiba annab?
Isamaa!
Kes siis veel te võlad kannab?
Isamaa!

Kes siis veel te mured kuulab?
Isamaa!
Kes siis veel te ajud ruunab?
Isamaa!

Kes siis veel teid eal ei tünga?
Isamaa!
Kes teil mütsi pähe tõmbab?
Isamaa!