Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Kindel, et kõik on kindel!

Meie kindlustame ära su auto!
Sa ei tee avariid kunagi!
Ja kui sa ka avarii teed -
on tuli alati punane!

Meie kindlustame ära ilma!
Ning vihma ei sajagi!
Ja kui ka kunagi sajab,
siis vähemalt ninani!

Meie kindlustame ära su kodu!
Siis ei juhutu midagi!
Ja kui ka midagi juhtub -
siis see juhtuma pidigi!

Meie kindlustame ära su elu!
Sa ei sure siis kunagi!
Ja kui sa ka lõpuks sured -
pole sa elanudki!