Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Müügipakkumiste ja telefonimüügi turg olgu vaba

Kommunikatsoonibüroo Powerhouse juhataja Janek Mäggi arvab, et müügipakkumiste ja telefonimüügi turgu ei saa riik reguleerida ja vabaturumajandus eeldab vabadust ka reklaamivõimalustes.

Janek Mäggi hinnangul ei tasu iga skisofreenilise reageerija pärast veel müüki keelata. Miks riik ei tohiks telefonimüüki ja müügikirjade saatmist reguleerida? Milline on normaalne müügikõnedele ja -kirjadele negatiivselt reageerijate protsent?