Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Sisekommunikatsioonist

Inimestevahelised suhted nii kodus kui ka tööl määravad perekonna ja ettevõtte jätkusuutlikkuse ja edukuse. Firmas, kus on head palgad, sõbralik kliima ning üldse tore töötada, tahavad inimesed olla. Just paremad, võimekamad, tublimad.

Seepärast on pikaajaliselt turul olla soovivale ettevõttele väga oluline oma töötajaid palavalt armastada. Kliente ei saa armastada töötajate arvelt (väide, et klient on kuningas, ei pea loomulikult paika), kuid kindlasti on ka vastupidi. Aupaklikult tuleb suhtuda kõigisse, kelle tegevusest või olemasolust midagi sõltub.

Sisekommunikatsioon ei ole üksnes suurte ettevõtete probleem. Mõnikord ei liigu info piisavalt ka kümne töötajaga ettevõttes. See ei tähenda, et kõik peavad kogu aeg kõike teadma. Kuid sageli jääb kinni selline info, mis pidurdab tööprotsessi või muudab seda märkimisväärselt, ja nii võivad tekkida ka märgatavad materiaalsed kahjud.

Kui näiteks kaubanduskett ostab krundi ja hiljem selgub, et sinna ei olegi võimalik muinsuskaitse piirangute tõttu kauplust ehitada, sest krunt ei kõlba soovitud eesmärgiks ja tekivad raskused ka sama hinnaga edasimüümisel, võib kahju olla suur. Info liikumine ettevõtte sees ei tähenda alati midagi «pehmet». Vahel võib takerduda oluline äriline info, mis on mõeldud piiratud arvule töötajatest.

Eestis käsitletakse sisekommunikatsiooni sageli kui midagi teisejärgulist või meelelahutuslikku.Avalik nägu on justkuiolulisem. Kuid enamik suuri avalikke kriise saavad alguse just firmasisestest tülidest ja infoleketest. See, mida mõtlevad ettevõttest töötajad, on isegi olulisem kui see, mida mõtlevad kliendid ja laiem avalikkus.

Sisemise infoliigutamise formaat ei olegi nii oluline – kas see on koosolek, e-kiri, intranet, suvepäev vms. Oluline on, et see liidab inimesi meeskonnaks ning motiveerib täitma ühiseid eesmärke. Kuid see ei olegi nii lihtne, kuna inimesed on väga erinevate taustade, tunnete, motivatsioonide ning ka vanusega – 20-aastane tahab teha karjääri, 40-aastane pole enam riskialdis jne.

Sisekommunikatsiooni eesmärk on ühendada, liita, mõtestada. Ameerika juhtimisgurud pakuks kohe, et hea sisekommunikatsioon tõstab ettevõtte kasumit vähemalt 40 protsenti.