Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Pomeriim: Sambapere sambarokk

Samba endale teen ise eluajal
Mu vabadus las seisab samba najal
Teen samba sõbralegi – maale või ka merre
Las rahvas tuleb meie sambaperre

Me riigis olgu kõigil oma sammas
Kes sambata jääb, loll on nagu lammas
Ja kellel pole, võtku võõralt ära
Sest surnud teatavasti suuremat ei kära

Ja kes on saanud samba eluajal
Võib vabalt surra sama samba najal
Seejärel ära viiakse ka sammas
Kes surnult sammast tahab, loll on nagu lammas