Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Meeles sõnad, meeles viis!

Maal, mis laulis, laul on lauldud
Meie maal on teine viis
Eesti kestab laulu kaudu
Kestab laul ja meiegi

Isegi kui ei pea viisi
Laulda võib ja tantsida
Ikka koos, sest mitmekesi
On ju lustim vantsida

Rongikäigus, staadionilgi
Ununevad mured mustad
Rõõmsameelselt mängib pillgi
Liigutavalt, siiralt kostab –

Meie maa, see tõesti laulab
Vabaks ennast igast ikkest
Meie laul ju töödki saadab
Saame terveks igast rikkest

Lauldes kaunis eesti keeles
Viisi peame – see on arm
Kui meil sõnad seisvad meeles:
Mu isamaa on minu arm!