Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Marko Pomerants: Eesti korraldas maailma turbamaade virtuaalse kongressi, osaliselt on see veel püsti Kadrioru pargis

Esmaspäevast neljapäevani toimus eestlaste korraldamisel 16. rahvusvaheline turbamaade ökosüsteemi teenustele pühendatud Tallinna kongress - 16th International Peatland Congress ja üleilmne kliimapoliitikale pühendatud turbatööstuse tippkohtumine.

Kongressi osana saavad kõik huvilised osa Kadrioru pargi kontsertväljakule üles pandud rahvusvahelisest märgalade looduse fotokonkursist. Sinna võib sammud seada veel nüüdki, peale kongressi.

Üritusel osales 384 inimest 35 riigist Hispaaniast kuni Jaapanini, Soomest kuni Tšiilini. Kui kongress algas Eesti aja järgi hommikul, oli kellegi jaoks kuskil lõuna, teisal jälle magamamineku aeg.

Eelmisel aastal Rahvusvahelise Turbamaade Ühingu (IPS - International Peatland Society) presidendiks saades õnnestus mul lühivisiit Hollandisse ja Saksamaale ning organisatsiooni peakorterisse Jyväskylässe.

Ent kogu ülejäänud organisatsiooni juhtimine on toimunud konverentsitarkvara abil Rakvere linnaosast Moonakülast, kus parim aeg alustamiseks on kell neli pärastlõunal – kanada rahvas on juba ärganud ja malaislased pole veel magama jõudnud minna. Kui millestki on kahju, siis ära jäänud õhtusest ühisest silmast silma ajast.

Kokku tehti kongressil 185 suulist ja 54 posterettekannet. Käsitleti sisuliselt kõiki turbamaadega seotud teemasid nii ökoloogilises, geograafilises kui ka majanduslikus mõttes. Kuna paralleelselt toimusid erinevad sessioonid, siis olid kümmekond inimest pidevalt seotud sellega, et ettekandjad maailma eri paigust pildi ja häälega osalisteni jõuaks.

Kaheksasaja osalejaga kongress pidi toimuma juba aasta tagasi Alexela kontserdimajas, aga koroonaviiruse olukord võttis võimaluse Eestit külastada.

„Kui eelmisel kevadel sai selgeks, et kongress tuleb edasi lükata, siis lootsime ju ikkagi külalisi Eestis vastu võtta. Veebruaris oli ilmne, et unistamine tuleb lõpetada ning peame korraldama virtuaalkongressi,“ selgitas Eesti Turbaliidu tegevjuht Erki Niitlaan.

Alates 1954 st aastast iga nelja aasta järel toimuv kongress oli seega esimest korda täielikult virtuaalne, kus ettekanded olid ette salvestatud või esitati maailma erinevaist paigust reaalajas.

„Peame olema tänulikud, et meil oli ka nendes uutes oludes toetajaid ja me saime korraldada seni ajaloo parima virtuaalse rahvusvahelise turbamaade kongressi ning loodame, et ainsaks selliseks korraldajaks me jäämegi,“ rääkis Niitlaan.

Kongressi tehnilise korralduse juht Mereli Kivi oskas virtuaalkongressil ka võlusid näha. „Külaline saab kuulata erinevates auditooriumites paralleelselt toimuvaid ettekandeid toolilt tõusmata. Virtuaalformaat võimaldab loenguid ka järele vaadata. Selliselt saab osaleja rohkem sisu kui füüsiliselt kohal olles,“ selgitas Mereli Kivi.

Rahvusvahelise turbaalade kongressi IPC 2021 korraldas Eesti Turbaliit koostöös Rahvusvahelise Turbamaade Ühinguga IPS-iga, Turba ümarlaua, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Kongressi rahvusvahelise teaduskomitee eesotsas oli Tallinna Ülikooli vanemteadur Elve Lode.

International Peatland Society (IPS) on turbaalade ja turba vastutustundlikule ning arukale kasutamisele pühendunud üksikisikute, ettevõtete ja institutsioonide rahvusvaheline mittetulundusühing sekretariaadiga Jyväskyläs Soomes. Kanadas Quebecis 1968. aastal asutatud organisatsiooni kuulub 33 riigist üle 1700 liikme.