Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Lihtsa mehe taevast tulek

Ma tulen taevast ülevalt
Häid sõnumeid toon teile sealt –
Te riik on hästi juhitud
Kõik patud välja nuhitud
 
Teid lunastan, mu armsad, siis
Kui hukukski te paradiis
Teid kaasa võtan taevasse
Ja päästan välja vaeva seest
 
Sest meil on suhe taevalik
Me armastus on südamlik
Kui maapeal asi hapuks läeks
Meil taevas ikka ruumi jääks
 
Ma tulen taevast ülevalt
Häid sõnumeid toon teile sealt –
Mul pea küll hõljub pilvedes
Kuid olen lihtne Eesti mees!