Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Eesti Kabeliidu presidendiks valiti taas Janek Mäggi

Eilsel Eesti Kabeliidu üldkoosolekul valiti järgnevaks kaheks aastaks Eesti Kabeliidu presidendiks Janek Mäggi ning asepresidentideks Tarmo Tulva ja suurmeister Arno Uutma. Eesti Kabeliidu uues juhatuses on koos presidendiga 7 liiget ning juhatuse volitused kehtivad 2011. aasta veebruarini. Eesti Kabeliidu tegevdirektorina jätkab Viktoria Lehtmets.

„Kabe on keiserlik mäng, olles näiteks Napoleon Bonaparte´i lemmik spordiala,“ märkis Eesti Kabeliidu president Janek Mäggi, kes on alates 2007. aasta sügisest ühtlasi ka Euroopa Kabeföderatsiooni president. „Eesti kabe on viimase paari aastaga murdnud sõna otseses mõttes Euroopasse. Euroopa Kabeföderatsiooni peakontori kolimine Tallinna Malemajja on olnud Eesti kabeelu viimase aja tähtsündmus, mis on võimaldanud meil oluliselt elavdada kabet Eestis ning viia Eestit läbi kabe ka Euroopasse.“

Janek Mäggi sõnul on Eesti Kabeliidu tegevusel kaks peamist suunda – kabe populariseerimine eelkõige läbi noortetöö ning rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamine Eestis. „Möödunud aastal viisime Tallinnas läbi Euroopa meistrivõistlused nii meestele kui naistele, mille toetamise eest tuleb eriline tänu öelda Tallinna linnavalitsusele, kultuuriministeeriumile ning kõikidele sponsoritele,“ lisas Janek Mäggi. „Viimasel paaril aastal on aktiviseerinud ka noortetöö, mille tõukejõuks on treenerite lisandumine ning aktiivne võistluste korraldamine.“

Janek Mäggi on Eesti Kabeliidu president alates 1999. aastast. Kabega on ta tegelenud alates 1982. aastast, 1990. aastal omistati talle meistersportlase kandidaadi spordijärk. Ta on osalenud mitmetel endise NSV Liidu noorte ja juunioride tiitlivõistlustel ja esindanud NSV Liidu võistkondlikel tiitlivõistlustel Eestit. Põhitööna on ta kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja. Ühiskondlikus tegevuses on ta ka Tallinna Lastehaigla toetusfondi nõukogu esimees.
 
Eesti Kabeliit (www.kabeliit.ee) asutati 22. aprillil 1990. Rahvusvahelise Kabeföderatsiooni (FMJD) liikmeks võeti Eesti Kabeliit vastu 19. oktoobril 1991. Eesti Kabeliit on Euroopa Kabeföderatsiooni (EDC) asutajaliige 13. augustil 1998, mis asutati samuti Tallinnas ning Eesti Olümpiakomitee liige. Eesti Kabeliidul on 16 liikmesklubi. Eestis harrastatakse mitut kabeliiki, kõige suurema kandepinnaga on vene kabe ja rahvusvaheline kabe (vastavalt 64-ruuduline ja 100-ruuduline kabe). Aktiivseid kabe harrastajaid on Eestis üle 1 000. Eestis on palju kõrgetasemelisi kabetajaid: rahvusvahelised suurmeistrid Urmo Ilves, Arno Uutma ja kirikabetaja Ardu Treinbuk ning rahvusvahelised meistrid Kaido Leesmann ja Raido Värik.
 
Euroopa Kabeföderatsiooni (www.europedraughts.org) peakontor asub Tallinnas ning Euroopa Kabeföderatsiooni president on samuti Janek Mäggi.