Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Rüütli selli palkamine

Eestimaa, mis on su aare?
Rahvas, mis sust nõnda saa?
Oh, neid nukraid silmapaare -
Ülbed juhid, lagast' maa!

Eestimaa, kes sind küll päästab?
Varsti oled välismaa!
Riigiisad andnud käest nad -
Sinu põllud, isamaa!

Eestimaa, kus on su noored?
Miks nad hüljanud su rüpp?
Omakasu, võtted toored
On nii valus eemallükk

Eestimaa, siin on su Aare!
Mees, kes tuleb hobusel!
Lubatud triumfikaare -
Teeb ta nagu rüütli sell!