Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Pomeriim: Rahva laul ja laulu pidu

Su pinna peal ei ole pinnapealsust
Sa oled sügav mures, säras peoski
Su rahva laul ei lõppe mitte eal sust
Sa oled igikestev katusel ja peoski

Su tantsu taat teab küllap unepealtki
Sa annad talle taaskord lapse meele
Su laulu laulab hing, kui vaatan pealtki
Sa oled südamel, kui lasen valla keele

Su sõnades on nutu-naeru segu
Sa tead, et viis peab saama välja peetud
Su pärast surragi võib olla vääriv tegu
Sa kannad välja! ikka välja veetud

On sinu rahva laul ja laulu pidu –
Rüpp õitseb ikka ja su vaim ei kidu!