Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Pomeriim: Põgeneda pole vara

Kalevite kange rahvas
Maa on sinu ainus kuld
Looduslikus kohas vahvas
Ainult sina tohid tuld

Teha panna üles telki
Öösel valvab und tankist
Sa ei ole iial kelkind
Kellel oled raha pist-

Nud põue, pihku, makku
Kuidas tekkis lõualott
Rummu alevisse pakku
Nagu nurka surut rott

Põgeneda pole vara
Kuni õitseb kinnisvara