Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Kui kunagi saan 65 ma!

Siis kui ükskord vanaks saan
Mul on selleks kindel plaan
Ostan endale Ferrari
Rokin mööda palmisaari

Ronin tippu mitme mäe ma
Nukrutsema eal ei jää ma
Puusad võivad olla kunst mul
Aga elu on kui kunst mul

Raamatud kõik läbi loen ma
Liikugu või kepi toel ma
Ostan topeltkanged prillid
Kui ma Pärnu rannas tšillin

Astun läbi ehk Sunsetist
Nagu koer, kes pääsend ketist
Pole enam vaja tööta-
Da kui oled jäänud tööta

Üldse teen siis palju uut ma
Elu täielikult muutma
Olen valmis juba praegu
Aga käes ei ole aegu

Mil saan teha mida tahan:
Suplen ajas, suplen rahas
Siis vaid ise keelan, käsin
Kuni kirstus vaikselt väsin