Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Solvaja peap söömma mulda!

See matsirahvas pangu kinni lõuat
Nat meie päälle niigi liialt lõuant
Mis on neil mögisetta meie palga kohta!
See jutt ei kõlpa mitte sinna kohta!

See matsirahvas peap ju aru saama
Kust rokk ta molli sisse kipup saama
See on vaid meie, härrasrahva armust
Neil võiks ju olla tsipak rohkem tarmu

Meit tulep nuumata, et kõht ei vajuss ära
Näe ongi juba luitunt ajuss sära
15000 käip meil ainult euross!
Kas matsirahvast piinap jälle neuross?!

See matsirahvas pangu kinni lõuat
Täis mulda parem, kaua ikka jõuat
Sa kuulda seda orjarahva hala
Et meie suus on tema viimne pala!