Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

MIKS EESTLANE ON HALB INIMENE?

Eestis on arusaam, et inimese käitumist saab juhtida ja suunata. Kui laps käitub halvasti, on ta kasvatamatu. Vanemad ei ole oma tööga hakkama saanud! 

Kuna Eestis (täpsemalt paremates ja tublimates peredes) on niivõrd hea kultuur, siis usume, et eestlased on viisakad ja korralikud inimesed, aga nt süürlased mitte.

Igas ühiskonnas on vaatamata ideaalilähedasele haridusele paharette. Kuidas on võimalik, et sama kasvatuse, koolihariduse ja vanemliku hoole korral neljalapselises peres on kaks last tublid ja edasipüüdlikud, kuid kaks mitte?

Kartused leidsid kinnitust


Lasnamäel Majaka tänavas elavat Süüria sõjapõgenikku kahtlustatakse oma abikaasa süütamises. Eestimaalaste hirm, et põgenikega kaasneb jama, on saanud kinnitust.

Kalle Muuli märkis Postimehes: “Pagulaste vastuvõtmine Eestisse tuleb vähemalt ajutiselt peatada, kuna jõhkrad kuriteod kahes Eestisse ümber paigutatud pagulasperes näitavad, et politsei eelnev taustakontroll ei toimi piisavalt hästi.”

Kas tõesti elavad mõnes riigis inimesed, kellel on pahareti loomus jäägitult sees? Kõigil kodanikel. Ei ela. Et nad ongi “sellised”? Ei ole. Eestlaste ja venelaste ja soomlaste ja kõigi teiste Eestis elavate rahvuste hulgas on sünnipäraselt keeruliste ja vastuoluliste isikuomaduste ning psüühikahäiretega inimeste hulk sarnane. Võib isegi öelda, et see on per capita konstant.

Muuli sai oma mõtteavaldusega ühe “kõva sõna” teise otsa. Ometi ei ole küsimus pagulastes. Inimesed on alati liikunud. Eestisse ja Eestist ära. Tsaariajal lummas meid Peterburi, Eesti ajal Ameerika, nõukogude ajal Moskva. Eestisse tulijaid on olnud nii Soomest kui Tadžikistanist, Aafrikast ja Aasiast.

Kas igal pool mujal maailmas elavad halvemate isikuomadustega inimesed kui Eestis? Kindlasti mitte. Eesti peab olema avatud piiridega riik nii neile, kes tahavad siia tulla, kui ka neile, kes tahavad siit ära minna. Paljud eestlased vajaksid taustakontrolli, et nad ei tapaks, varastaks, vägistaks, peksaks. Ja kui politsei teeks kontrolli piisava põhjalikkusega, kas see väldiks isikuvastaseid kuritegusid täielikult? Ei.

Inimene on üdini ebausaldusväärne olend. Me kõik. Sada protsenti. Kuidas nii? Ma ei räägi pattulangemisest ja inimese Eedeni aiast väljaajamisest, kuigi see ajalooline kujund kinnitab väidet. Olete kunagi kohtunud mõne tuttavaga, kes räägib põlevate silmadega, et jättis suitsetamise maha? Te olete veendunud, et rääkimise hetkel on ta selles täiesti kindel. Ning kahe kuu pärast tõmbab jälle…

Kalle Muuli sattus verivärske Riigikogu liikmena kala- ja õlleskandaali. Muuli oli korduvalt teravalt arvustanud Riigikogu liikmete kuluhüvitisi. Majoneesi Muuli ei ostnud, kuid õlut ja veini küll. Õhtuleht pani 22. mail 2015 ilmunud loo pealkirjaks “Kalle Muuli saatuslik kala kahele”. Taustakontroll ei olnud piisav, et Muuli Riigikogu liikmeks sobib? Oli, oli. Kalle on tavaline eestlane. Maailmakodanik. Nagu iga süürlane, nagu me kõik.

Halb rahvusest sõltumata


Kuritegusid, ebamoraalseid tegusid, halbu tegusid panevad toime kõik inimesed sõltumata rahvusest. Arenenuma kultuuri ja kõrgema haridustasemega inimesed võivad olla näiliselt seaduskuulekamad ja moraalsemadki, kuid südametunnistus on sarnane. See kas on või seda ei ole. Kui pagulane on halb sellepärast, et ta on pagulane, siis on ka eestlane halb seepärast, et ta on eestlane. Meile ei meeldinud, et britid meiesuguseid idaeurooplasi enda juurde elama ei taha.

Miks? Ei tasu ennast kellestki paremaks pidada. Isegi siis, kui oled eestlane.