Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Meie palk on suur ka taevas!

Ansip meiega läbirääkimisi ei pidanud,
aga Paet pidas!
Eestlased korraldasid teemaõhtuid ekselukaaslastest -
meie võtame lihtsalt ühe naise juurde!

Eesti kuulutas meie palved 50 aastaks riigisaladuseks.
See oli Allahile meelepärane tegu!
Poisid väitsid, et valmistusid surmaks - meie muust ei mõtlegi!

Eestlased jumalat ei usu -
loodavad maisele õnnele!
Meie armastame märtrisurma -
palgaks on 1000 neitsit!

Aga enne kui lähme taevasse,
aga enne kui saame palga,
ostame eestlaste rahaga relvi,
et nad saaksid ka lätlastele raha laenata.

Et me saakime osta relvi!
Et me saakime 1000 neitsit!
Et me saakime õiglase palga
nii taevas kui ka maa peal!