Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Andres Reimer: Eesti vajab selget, jõulist ja lühiajalist deputiniseerimise kava

Praegu on vaja portfellita rahvastikuministrit olulise ja reaalse kriisi lahendamiseks.

Mitte-eestlaste usaldus Eesti ja Läänemaailma suhtes vajab Venemaa agressiooni ja sõjapropaganda tõttu jõulist riiklikku turgutamist, alustama peab siseministeeriumisse rahvastikuministri ametikoha taastamisest.

Erakordsed ajad nõuavad erakordseid lahendusi. Eesti deputiniseerimist juhtivaks rahvastikuministriks peaks määrama läänelike vaadetega noore venelase, kes suudaks Kremli sõjapropagandale vastu astuda oma emakeeles.

Vajame kiiret ja konkreetset kava

Turu-uuringute küsitluse andmeid tõlgendades võib teha järelduse, et ligi 160 000 Eesti elanikku usaldab Venemaa meediakanalite kajastust Ukraina vastasest sõjast ja ligi 350 000 Eesti elanikku ei toeta Ukraina põgenike vastuvõtmist. Väikese riigi jaoks on seda liiga palju.

Praegu seisab riigi ees tohutu väljakutse, sest Ukraina vastast agressiooni saadab Venemaa poolne valjuhäälne sõjapropaganda, mis mõjutab Eestit tugevalt. Rahulikult ja järjekindlalt tuleb selgitada lihtsaid fakte: Putin alustas Ukrainas kuritegelikku sõda, Vene armee pommitab koole, lasteaedu ja haiglaid, tapab naisi ja lapsi.

Eesti vajab selget, jõulist ja lühiajalist deputiniseerimise kava, millega tuuakse Eesti elanikud välja Kremli ajupesust ja integreeritakse Euroopalikku väärtussüsteemi. Venemaa propagandakanalitele ligipääsu ahendamisest pole mingisugust abi, kui nende mõju all elavad inimesed jäetakse saatuse hooleks. Elu näitab, et armsaks saanud propagandadooside nimel ollakse valmis oma raha kulutama täiendavate seadmete ostmiseks. Sarnaselt narkomaaniale ei aita siin keelamine, küll aga pädev nõustamine.

Deputiniseerimine osutub edukaks üksnes riikliku programmina, millega tuleb alustada enne mingisuguse rahvaalgatuse tekkimist. Õhin võib kasvada pidurdamatuteks emotsioonideks. Me saame eeskuju võtta Potsdami 1945. aasta leppest, mille kohaselt tuli Saksa ja Austria ühiskond, kultuur, ajakirjandus, majandus, õigus ja poliitika vabastada kõigist natsionaalsotsialismi mõjudest. Putinismist vabanemine nõuab denatsifitseerimisega sarnaseid pingutusi.

Rahvastikuminister

Valitsus kaotas rahvastikuministri koha kui ebavajaliku ja seda võis mõista. Rahvastikuminister suutis lühikese ajaga täita olulise ülesande, juhtides tähelepanu traditsioonilise perekonna väärtustele. Portfellita ministri väikesele büroole lahendamiseks antud probleemid sai edukalt jagada kultuuri-, sotsiaal- ja siseministeeriumi vahel.

Praegu vajatakse portfellita ministrit olulise ja reaalse kriisi lahendamiseks. Tööle sisu andmisele aitab kaasa asjaolu, et kaksikliidul pole seda ametit vaja, et kõigile jätkuks piisavalt ametikohti.
Esimesena tuleb pähe kodanikuharidust andvate projektide juhtimisega tegeleva Sergei Metlevi nimi. Ukraina toetuseks korraldatud rahvakogumisel Vabaduse väljakul suutis ta kõnetada ühtviisi vahetult nii eestlasi kui ka venelasi.

Õigete väidete esitamine puu-vene keeles meid edasi ei aitaks, sest võitlus südamete pärast vajab mõistmist ja armastust. Mõne turvalise kuid sooldunud parteipoliitiku panemine sellesse ametisse poleks hea lahendus. Pealegi tegeleb nii mõnigi vene emakeelega valitsusliidu poliitik, kelle ka ministri potentsiaali, enesekaemusega.

Kui senised vene kooli ja meedia suunas tehtud sammud pole andnud soovitud tulemusi, siis ei pruugi see tähendada, et liiguti vales suunas. Tõenäoliselt on vaja tekitada sünergiat, anda selgem siht, selmet hakata seadma üle jõu käivaid eesmärke näiteks eesti õppekeelele ennaktempos üle minemiseks. Kuid venekeelse meedia arengusse tasub küll rohkem panustada.

Peame Eestimaa venelastele oma armastust välja näitama ennekõike sellega, et ei lase neil ennast Kremli propaganda paistel vaimselt põhja kõrvetada.