Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Puudega inimesed tõttavad riigile appi, sest puude taga on ennekõike inimene

Puudega inimesed tulevad juba teist korda riigile appi, korraldades selle aasta 11. juunil Tallinnas Stroomi rannas kogupereürituse „Puude taga on inimene". Festivali eesmärk on ilmestada fakti, et puudega inimesed on tavalised inimesed nagu kõik teised – puue on seejuures teisejärguline – ehk isegi lisaväärtus. Tegemist pole ainult puudega inimestele suunatud üritusega, vaid oodatud on kõik ning sissepääs festivalialale on tasuta.

Puude taga on inimene – mida sellega mõeldakse? Samanimelise ürituse korraldajad soovivad sellega pöörata tähelepanu esmalt inimesele koos tema oskuste ja võimetega. „Üldjuhul märgatakse puudega inimese puhul esmalt just puuet ning alles seejärel märgatakse tema iseloomu, oskusi jne – ilma puudeta inimestel võtab kohanemine palju aega,“ rääkis festivali idee autor Sülvi Sarapuu. „Alles siis, kui esmasest kohmetusest on üle saadud, suudetakse näha, et puudega inimesed tegelevad samade asjadega, millega puudeta inimesed, ja on samasugused täisväärtuslikud inimesed nagu kõik teised, koos oma isikupärade ja veidrustega.“

Ühiskonna jaoks ei ole festivali korraldajate sõnul selline mõtteviis veel tava- ega harjumuspärane. Pika selgitustöö peale saadakse sellest küll aru, kuid tegelikult on see sama normaalne nähtus, kui võrrelda näiteks laste ja eakate inimeste võimekuse erinevust. „Ka pikad ja lühikesed inimesed teevad samu asju, ainukese vahega, et kasutavad selleks erinevaid võtteid. Puudega inimesed elavad täpselt samasugust elu nagu kõik teised, lihtsalt n-ö „töövõtted“ on teised,“ märkis Sülvi Sarapuu. „Inimesed ei ole veel harjunud kogema puudega inimesi tavapärastena ja seetõttu jääb silma esmalt erinevus – osaliselt on see riigi tegemata töö ja seepärast soovime kaasa aidata, täites oma kodanikukohustusi ja vähenda suhtluslõhet puudega ja puudeta inimeste vahel.“

Kuidas pime inimene filmi näeb või laskmissporti harrastab? Kuidas kurt inimene laulu kuuleb või ratastoolis inimene korvpalli mängib ning kuidas käteta maalida saab? Kõikidele nendele küsimustele lubavad festivali korraldajad ürituse päeval vastused anda. „Seda kõike saab näha ja soovi korral ise järgi proovida, sest meie kogupereürituse programm on tihe ja mitmekülgne. Kunst, kultuur, sport, meelelahutus – kõik need valdkonnad on esindatud,“ lisas Sarapuu.

2013. aasta kogupereüritus „Puude taga on inimene“ tõi arenguid juba esimesel korral. Kultuuriminister saatis sõnumi festivali lõppüritusele, et alates 2014. aastast varustatakse Eesti Filmi Instituudi toetatud täispikad mängufilmid, animafilmid ja üle 50 minuti pikkused dokumentaalfilmid vaegkuuljatele ja -nägijatele mõeldud kirjeldustõlke ja subtiitritega.

Universaalne disain on kõikide soorituste võimaldamise alus. On loomulik, et maja ehitades planeeritakse alati uks, kust sisse-välja minna, ja trepp, et üldse ukseni jõuda. Loomupärane ei ole meil veel mõtlemine, kuidas sellest trepist liigub näiteks lapsevankriga pere või rulaatoriga eakas. Veelgi vähem mõtleme neile, kes ei näe või ei kuule või saavad liikuda ainult ratastoolis. Kui objekti ehitamist on võrdlemisi lihtne planeerida, siis tõeline väljakutse peitub universaalse disaini printsiibi integreerimises ühiskonna teadvusesse ja tunnetusse.