Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Powerhouse’i Aasta Tegu 2014 oli puuetega inimeste meediasuhtluse korraldamine


Valitsuse töövõimereformi peatamise ja selle korrastamise eest võidelnud puuetega inimeste esindajad tänasid Powerhouse kommunikatsioonibürood suure hulga vabatahtlikku töö eest. Büroo konsultandid Janek Mäggi ja Ivar Õuekallas said puuetega inimeste esindajalt tänutäheks ja mälestuseks kauni karika.

„Olete olnud meie pikaajalised nõustajad liidu suurte ürituste korraldamisel – meenutame vaid mõnda: laste kõnniroboti annetuskampaania, Mihkel Aitsami mälestusüritus ja elulooraamatu presentatsioon, tööhõivereformiga seotud piketid jpm,“ sõnas Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Auli Lõoke. „Olete aidanud luua puudega inimestest positiivset kuvandit meedias ja suhetes avalikkusega. Olete aidanud koostada pressimaterjale, korraldada pressisündmusi ning teinud meie heaks palju vabatahtlikku tööd. Me täname teid kõige selle eest!“