Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Pomeriim: Jääger Ilves jahiteel

Vaatamata kraadile
Ilves läks paraadile
Tervitas seal kahureid
Andreseid ja vahureid

Vaatamata kärale
Ilves jõudis pärale
Seekord mitte rongiga
Õnn – ei pidand lonkima

Vaatamata vahile
Ilves läks ka jahile
Õnn ei olnud vähene –
Püüdis kinni jänese