Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Vabariigi valitsus kinnitas Kunstiakadeemia kuratooriumi liikmed

2015. aasta, 17. septembri Eesti Vabariigi Valitsuse istungil nimetati Eesti Kunstiakadeemia uuteks kuratooriumi liikmeteks allloetletud isikud:

Taavi Aas – Tallinna abilinnapea

Rainer Kattel – Tallinna Tehnikaülikooli professor

Armin Kõomägi – AS Smarten Logistics nõukogu esimees, kirjanik, kunstikoguja

Andrus Kõresaar – arhitektibüroo KOKO arhitektid OÜ partner ja loovjuht

Henri Laupmaa – Hooandja MTÜ, Fundwise OÜ, Community Tools OÜ ja Micronet OÜ juhatuse liige

Maire Milder – Baltika AS ja Baltman OÜ juhatuse liige

Janek Mäggi – Powerhouse OÜ juhataja ja konsultant

Maria Mägi – Maria Mägi advokaadibüroo juhatuse liige, partner ja vandeadvokaat

Kaido Ole – kunstnik

Laine Randjärv – Riigikogu Kultuurikomisjoni esimees

Marek Tamm – ajaloolane, Tallinna Ülikooli dotsent


Kuratoorium on nõuandev kogu, mis seob ülikooli ja ühiskonda. Kuratoorium teeb ettepanekuid haridusministrile ja ülikooli nõukogule ülikooli arengut puudutavates küsimustes ning esitab üldsusele vähemalt kord aastas oma hinnangu ülikooli kohta.

Kuratooriumi liikmete volituste kestus on kolm aastat ning nende tööd juhib kuratooriumi esimees, viimase äraolekul aseesimees.