Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

Nädala värss: Kui järelkasvuks sünnib õli

Niisiis, laps! Sa oled saanud suureks!
See teadmine meid ajamas on hulluks!
Kui Sinu vanaema seda kõike kuuleks!
Sind palju rohkem koolitada tulnuks!

Sa oled viis meil... Kahjuks juba vana!
Sa veel ei räägi vabalt rootsi keelt!
Miks Sa ei sündind palju targemana?!
Ja miks ei harinud Sind koolid eel?

Laps, miks sa valmistasid pettumuse?!
Miks sa ei haara nagu teised lapsed?
Sa oled kondine, kuid ikka liiga tüse!
Su aju roostes on kui sulet kapsel!

Niisiis, laps! Sa oled loll kui saabas!
Su koht on Lasnamäel või Kiviõlis!
On ema hinges veritsevad haavad -
kõik katsed näitavad - sust saabki õli!