Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega

Kogemused aastast 2000

quote

POWERHOUSE

Powerhouse on ligi veerandsajandise ajalooga suhtemaja, millel on partnerid nii Eestis, Lätis, Leedus kui Saksamaal. Meie eeliseks on pikaajalised kogemused erinevate valdkondade kommunikatsioonitegevuse korraldamisel, meedia- ja valitsussuhetes. Powerhouse`il on mitmekülgne meeskond ning tahe jõuda tulemuseni.

inimesed

teenused

Avalik- ja sisesuhtlus

  • meediasuhtlus
  • kriisisuhtlus
  • suhtluskampaaniad
  • kõneisikute koolitus
  • rohesuhtlus

Valitsussuhted

  • poliitikate kujundamise ettepanekute edastamine
  • kontaktide loomine otsustajatega
  • poliitikate suhtlus
  • poliitikate kujunemise seire

Protsesside juhtimine

  • ärinõustamine
  • õigussuhtlus
  • suhete korraldamine osapoolte vahel
  • suhtlusstrateegiate loomine ja elluviimine

Sündmuste korraldamine

  • konverents
  • pressisündmus
  • vastuvõtt
  • koolitus

Suhtluskanalid

  • sotsiaalmeedia
  • kodulehed
  • trükised ja raamatud

Eraelu suhete korraldamine

  • suhete seisu avalik teavitus
  • eraelu suhete korraldamine poolte vahel ja avalikkusega