Loome, korraldame ja arendame suhteid klientide, kolleegide, meedia, valitsusasutuste ja avalikkusega juba üle 20 aasta

rahvusvaheline koostöö

Powerhouse on rahvusvahelise kommunikatsiooniketi Media Consulta Network 

(MC, www.media-consulta.com) liige alates 2003. aastast. Media-Consulta on rahvusvaheline suhtekorraldus- ja reklaamiagentuur, mille peakontor on Berliinis. Koostöös Media-Consultaga viime Eestis ellu mitmeid rahvusvahelisi suhtekorraldus- ja teavituskampaaniaid.